Kasutustungimused – Soodnelaen.ee veebilehe kasutustingimused

Võrdlema
Saamise aeg Maksimum summa Intressimäär(%)* Min Summa Tööaeg
10 min. € 5000
Taotle Laenu
10 % € 500
08.00 - 20:00
10:00 - 20:00

Register OÜ veebilehekülgede kasutustingimused
Erik Sokk

3.4. Kasutaja kannab vastutust tema poolt antud kommentaaride sisu eest. Kommenteerijast Kasutaja on kohustatud arvestama kommenteerimisel EV põhiseaduse, sellega kooskõlas olevate seaduste ja teiste inimeste õigustega, samuti järgima head tava ja moraalinorme. Kommenteerijal lasub vajadusel tõendamiskohustus, et tema poolt avaldatud asjaolud vastavad tegelikkusele. Õiguskorrale mittevastavate kommentaaride kirjutamise eest kannab kommenteerija tsiviil- ja kriminaalvastutust.

Kasutustingimused
Miikael Laurits

Sinulaen.ee edastab teile sõltumatut ja asjakohast informatsiooni erinevate Eesti laenuturul pakutavate laenude kohta. Veebilehe abil saate hea ülevaate kõigi laenude nõuete ja tingimuste kohta.

Lennud. Parima hinnaga | SKY24.EE
Miina Puhvel

Veebilehe kasutustingimustes kasutatakse mõisteid ja lühendeid alljärgnevas tähenduses.
Kasutustingimused – käesolevad veebilehe kasutustingimused koos Teenusepakkuja müügitingimustega.
Veebileht – veebileht aadressiga http://www.sky24.ee.
Klient – Veebilehe ja/või reisiteenuse kasutaja.
Toimingud – Veebilehe kasutamine Kliendi poolt.
Teenusepakkuja – kolmas isik, kelle poolt pakutava üksiku reisiteenusega on Veebilehel või Veebilehe kaudu võimalik tutvuda ja/või neid teenuseid osta.
Tellimuskinnitus – Teenusepakkuja või SKY24.EE poolt väljastatud Kliendi ja Teenusepakkuja vahel üksiku reisiteenuse lepingu sõlmimist kinnitav ja reisiteenuse kasutamise õigust andev dokument, näiteks lennupilet, reisikindlustuse poliis vms. Tellimuskinnituseks ei ole reisiteenuse broneeringukinnitus, -info või muu ülevaade broneeringu sisust.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*