Kuidas teha laenu ettevõtet SMS laenude tingimused

Võrdlema
Saamise aeg Maksimum summa Intressimäär(%)* Min Summa Tööaeg
10 min. € 5000
Taotle Laenu
10 % € 500
08.00 - 20:00
10:00 - 20:00

Kuidas teha laenu ettevõtet, SMS laenude tingimused
Vahur Aavik

Klient (andmesubjekt) on isik, kes on avaldanud soovi Placet Group OÜ teenuse kasutamiseks (nt
esitanud taotluse lepingu sõlmimiseks) või kes kasutab või on kasutanud Placet Group OÜ teenust või kes on
muul viisil seotud Placet Group OÜ osutatava teenusega (nt käendaja või tagatisvara omanik
laenulepingus).
Kliendiandmed on kõik andmed, mis on Placet Group OÜ-le kliendi või tema esindaja kohta teada.
Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (nt kliendiandmete kogumine,
salvestamine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, juurdepääsu võimaldamine,
kasutamine, päringute tegemine, edastamine ja kustutamine).
Volitatud töötleja on isik, kes Placet Group OÜ ülesandel töötleb kliendi andmeid.
Vastutav töötleja on Placet Group OÜ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*