Laenuandja kontrollib taotleja maksevõimekust iga kord uuesti, et veenduda taotleja maksevõimekuses

Võrdlema
Saamise aeg Maksimum summa Intressimäär(%)* Min Summa Tööaeg
10 min. € 5000
Taotle Laenu
10 % € 500
08.00 - 20:00
10:00 - 20:00

Korteriühistutele toetuste andmise kord
Illar Aare

 (2) Hoovikorrastustoetuse taotlusele lisatakse:
 1) korteriühistu üldkoosoleku või põhikirjast tuleneva volituse korral juhatuse protokoll. Protokoll peab sisaldama otsust teha hoovi korrastamiseks vajalikud tööd ja kinnitust, et taotleja on võimeline taotluses märgitud tööd tegema enda rahaliste vahenditega ning on arvestanud asjaolu, et taotluse rahuldamise korral väljamakstav toetus võib olla toetuse miinimummääras;
 2) vähemalt kaks hinnapakkumist koos vastavate pakkumiskutsetega;
 3) pädeva asutuse kooskõlastus, kui see on nõutav;
 4) kavandatava töö nõuetekohaselt kooskõlastatud projekt või projektjoonis;
 5) põhjendus taotleja valitud hinnapakkumise kohta, kui ei valitud kõige odavamat hinnapakkumist.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*