Laenusumma ennetähtaegne tagastamine ehk laenu varem tagasimaksmine

Võrdlema
Saamise aeg Maksimum summa Intressimäär(%)* Min Summa Tööaeg
10 min. € 5000
Taotle Laenu
10 % € 500
08.00 - 20:00
10:00 - 20:00

Eluasemelaenu üldinfo
Valdeko Kotka

Laenu ennetähtaegseks tagastamiseks peab täitma avalduse.

Ennetähtaegsel tagastamisel kuulub tasumisele ennetähtaegse tagastamise tasu ennetähtaegselt tagastatavalt laenusummalt arvestatud 3 järgneva kuu intressi ulatuses.

Kui laenusaaja teavitab ennetähtaegsest tagastamisest ette vähemalt 3 kuud, siis ennetähtaegse tagastamise tasu ei kohaldata.

Olenevalt laenulepingu tingimustest tuleb lisaks eeltoodule tasuda pangale maksepäeva seisuga arvestatud intress ja/või baasintressimäärale piirangute seadmisega seotud tuletistehingu ennetähtaegse lõpetamise kulu; tasumata võlgnevuste korral ka võlgnevused koos kogunenud viivisega.

Laenu tagasi maksmine
Miina Malk

Mõnikord võib elus ette tulla aegasid, kui inimese maksevõime väheneb ajutiselt, näiteks väheneb netopalk. Sellisel juhul pole hüpoteeklaenu pikendamisest eriti kasu ning lahenduseks võib olla laenu maksepuhkuse taotlemine. Sellega annate endale võimaluse kitsikusest välja tulla ja näiteks poole aasta või aasta pärast jälle oma laenu osamakseid edasi tasuda. Pikem maksepuhkus on enamasti võimalik vaid, siis olete võtnud laenu kinnisvara tagatisel. Väikelaen, smslaen ja kiirlaen pikemat maksepuhkust ette ei näe.

Õppelaen
Verner Aavik

Maksepuhkust on võimalik saada seoses lapse sünniga, ajateenistusega või õppimisega residentuuris.
Õppelaenu tagasimaksmine ja intressi tasumine peatub lapsehoolduspuhkuse ajaks kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni (kui lapse teine vanem ei ole samal alusel õppelaenu maksepuhkust saanud). Samuti peatub õppelaenu ja intressi tasumine ajateenistuses viibimise ja arst-residentidel residentuuri ajaks. Selle perioodi eest tasub pangale kogu õppelaenu intressi riik. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*