Laenutaotlus Bongabonga

Võrdlema
Saamise aeg Maksimum summa Intressimäär(%)* Min Summa Tööaeg
10 min. € 5000
Taotle Laenu
10 % € 500
08.00 - 20:00
10:00 - 20:00

Kuidas Bongabonga töötab?
Miina Malk

Peale laenutaotluse esitamist võtab Sinuga ühendust meie kliendihaldur, kes lepib kokku sobiva isikutuvastuse aja ja koha. Isikutuvastuseks on vajalik pass või ID-kaart ning selle läbiviimiseks on järgmised võimalused: 

BB Finance OÜ LAENULEPINGUTE ÜLDTINGIMUSED
Roomet Masing

9.2.      Punktis 9.1 sätestatud õiguse kasutamisel ei võlgne Laenusaaja Laenuandjale Laenukasutamata jätmise ajale langevat Intressi ning muid kulusid. Kahtlustevältimiseks, Laenuandjal on kohustuste ennetähtaegsel täitmisel õigus koguLepingutasule. Lisaks on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt mõistlikkuhüvitist kahju eest, mis on otseselt seotud kohustuse ennetähtaegse täitmisega.Hüvitise summa vastab võlaõigusseaduses sätestatud maksimaalsele määrale, eiole suurem summast, mida Laenusaaja oleks maksnud intressideks ennetähtaegsetagasimakse ning Laenulepingu lõppemise tähtpäeva vahelisel perioodil ja kuulubtasumisele vastavas nõudekirjas märgitud tähtajaks.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*